De Klankreiziger bij Zmlk-Mytyl scholen

De Klankreiziger neemt de leerlingen op een onbevangen manier mee op een muzikale reis.
Door liedjes, klanken en geuren ontstaat er interactie waarbij de leerlingen onderdeel van het muzikale thema worden.

Geschikt voor verstandelijk beperkte kinderen en jongeren met een laag tot gemiddeld niveau.                      Een klankreis concert vindt plaats in de klas of recreatieruimte en is bedoeld voor groepen van maximaal    10 leerlingen. De aanwezige docenten worden op spontane wijze betrokken bij de voorstelling.

“Ontwikkelingsgericht en uitstekend voor onze doelgroep.
De Klankreiziger laat de leerling op auditieve en ook sensopatische wijze kennis maken met instrumenten en geluiden, een hele ervaring voor velen”.
– Nick Peters, sectordirecteur Mikado School Gennep.

Jongetje en fluit